Vorige maand (feb. 2020) presenteerde het Huis voor Klokkenluiders een document getiteld: ‘Van Huis voor Klokkenluiders naar een autoriteit voor Integriteit en Klokkenluiden: Toekomstvisie’. Vanmiddag, 4 maart 2020 om 16u, vindt een Algemeen overleg plaats door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hierover. Belangrijkste agendapunt is ‘Reactie op het advies de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders’. Jawel, de Ombudsman heeft een tijdje terug op verzoek van de minister een advies gegeven hoe het verder zou moeten met het Huis voor Klokkenluiders, in de volksmond ook wel bekend als het Huis tegen Klokkenluiders. We zijn benieuwd hoe stevig het er vanmiddag aan toe zal gaan. In het AD stond vanmorgen al een interessant artikel over een paar beoogde functionarissen (kandidaten, zullen we maar zeggen) voor de Integriteitscommissie die is voorgesteld: https://www.ad.nl/binnenland/nu-al-kritiek-op-kersvers-bestuur-integriteitscommissie-justitie~a4dd66a7/

Aansluitend wordt in Café Weltschmerz nagepraat door onder andere vertegenwoordigers van de Expertgroep en GeenDoofpot. Hopelijk is het ook een echt café, want waarschijnlijk kunnen we wel een borrel gebruiken.