Een strafblad, ook voor een klein vergrijp, kan het leven op vele fronten moeilijk maken. Een bescheiden smet op het blazoen kan grote gevolgen hebben.

Veroordeelde moordenaars, verkrachters en oplichters dienen voor de rest van hun leven geregistreerd te blijven – daarover is geen discussie. Maar heb je een ambtenaar beledigd, nadat deze bijvoorbeeld machtsmisbruik heeft gepleegd, dan kan je dat al een strafblad opleveren. De Nederlandse wet ziet dat namelijk als een misdrijf.

Meisjes en jongens die na hun achttiende verjaardag een keertje te ver zijn gegaan en de naam van een geslachtsorgaan naar het hoofd van een ambtenaar hebben geslingerd, lopen het risico de rest van hun leven niet zomaar een Verklaring Omtrent Gedrag te krijgen. Dat wordt problematisch wanneer je voor de overheid wil gaan werken. Ook een zakelijk bezoek aan onder meer de Verenigde Staten is dan nagenoeg onmogelijk. Alleen door je als toerist voor te doen, kun je nog aanmerking komen voor een visum.

Europese regels verbieden de hier genoemde buitenproportionele uitsluiting en discriminatie. Een juridisch gevecht tegen de Nederlandse Staat is echter voor haast niemand mogelijk: de landsadvocaat kan tot in het oneindige procederen. Vrijwel geen enkele particulier is daar financieel tegen opgewassen.

GeenDoofpot weet dat er momenteel mensen zijn die het titanengevecht wel zijn aangegaan. We komen graag in contact met iedereen die in een dergelijk schuitje zit. Wij willen graag aandacht besteden aan deze onverkwikkelijke gang van zaken binnen het justitiële apparaat. Het is tijd voor actie!
Stuur uw ervaringen naar: info@geendoofpot.nl. Wij zullen uw correspondentie vertrouwelijk behandelen.