donderdag, juni 20, 2019

Eerherstel voor klokkenluider atoomspionage moet sneller

GeenDoofpot steunt de gedachte om klokkenluider Frits Veerman (74) op korte termijn volledig te rehabiliteren. Hij handelde naar eer en geweten toen hij extreme...