Chirurge Rita Kappel, veroordeeld door de medisch tuchtrechter, wil vergeten worden door Google. Is dit een doofpot?

0
84

Sinds 2012 worden namen van zorgverleners aan wie de medisch tuchtrechter een maatregel oplegt, gepubliceerd in het online BIG-register www.bigregister.nl, zo ook dr. Rita Kappel, plastisch chirurge.

Dr. Kappel heeft een eigen instituut, zie: https://www.drkappel.nl/ Het Dr. Kappel Instituut is ZKN gecertificeerd en is gevestigd in Zwolle. Hier worden alleen de spreekuren gehouden. Operaties vinden plaats in OK-faciliteiten die gehuurd worden in een ander ZBC (Zelfstandig Behandelcentrum). Dr. Kappel verzorgt zelf het benodigde operatiepersoneel.
In 2014 verwijderde dr. Kappel bij een patiënte borstimplantaten. Dr. Kappel moest een hersteloperatie verrichten omdat er een nabloeding optrad. Dr. Kappel gaf  hierbij de patiënte plaatselijke verdoving in plaats van algehele narcose. Er bleek onvoldoende sterilisatiemateriaal aanwezig, de patiënte verloor anderhalf tot twee liter bloed en de sfeer tijdens de operatie was paniekerig. Patiënte moest met spoed worden opgenomen in een ziekenhuis. Zij diende negen klachten tegen dr. Kappel in bij het regionaal medisch tuchtcollege te Zwolle.

Voorwaardelijke schorsing
Het tuchtcollege te Zwolle schorste de arts op 7 augustus 2015 voor een jaar. In hoger beroep, ingesteld door de arts, heeft het Centraal Tuchtcollege haar voorwaardelijk geschorst voor de duur van 4 maanden met een proeftijd van 2 jaren van 19 mei 2016  tot en met 18 mei 2018: 19-05-2016 ECLI: ECLI:NL:TGZCTG:2016:188
In het BIG-register staat als reden geen of onvoldoende zorgverlening en verstrekking van onvoldoende informatie. Ook werd deze maatregel gepubliceerd in de plaatselijke krant. De stichting SIN-NL, die sinds 2007 informatie over geschorste medici publiceert, plaatste haar daarom op zwartelijstartsen.nl. Deze stichting is opgericht, ter verbetering van patientveiligheid en kwaliteit van zorg, en vanuit het standpunt dat het algemeen belang vereist dat de namen van falende zorgverleners openbaar mogen zijn.
In 2009 heeft de rechtbank te Groningen aan SIN-NL officieel toestemming gegeven tot plaatsing van deze zwarte lijst op internet.

Op zorgkaartnederland.nl  staan over dr. Kappel naast positieve recensies ook negatieve recensies. Artsen kunnen patiënten vragen om positieve recensies te plaatsen. Daardoor wordt zorgkaartnederland.nl over het algemeen niet als zeer betrouwbaar beoordeeld.

Google
Medische tuchtcolleges leggen in minder dan 20% van de hen voorgelegde zaken een maatregel op aan zorgverleners. Het mag duidelijk zijn dat dit een relatief laag percentage is, dus als er een maatregel opgelegd wordt, is er sprake van ernstig falen.
Meestal betreft de maatregel een waarschuwing. Deze blijft anoniem en wordt niet gepubliceerd in het BIG-register. Andere maatregelen zoals berisping, schorsing of doorhaling worden zelden opgelegd en worden gepubliceerd in het BIGregister.
Maar het merkwaardige is dat Google de namen van berispte, geschorste of doorgehaalde artsen niet publiceert. Het ministerie van VWS heeft blijkbaar de webmaster van de overheidswebsite www.bigregister.nl opdracht gegeven om de zoekresultaten niet te laten indexeren oftewel vinden door Google.
Dus als u probeert via Google te weten te komen of uw arts een tuchtrechtelijke maatregel kreeg, publiceert Google deze naam niet. U moet dan specifiek zoeken op de website van het BIG-register, een voor de meeste Nederlanders niet bekende instantie.

Doofpot
In januari 2019 brachten de media naar buiten dat rechter Mr. Remmine Dudok van Heel van de rechtbank Amsterdam in juli 2018 besloten had dat het belang van dr. Rita Kappel op privacy, zwaarder woog dan het publieke belang op informatie. De rechter verbood Google om de zoekresultaten over dr. Kappel op zwartelijstartsen.nl te publiceren.
De rechter verzweeg de uitspraak van de rechtbank Groningen uit 2009, die uiteraard gewoon rechtsgeldig is en negeerde het beginsel van persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.
Mw. Dudok van Heel vindt het belang van een falende zorgverlener groter dan het belang van 17 miljoen Nederlanders op informatie over kwaliteit van zorg.
Dit riekt naar een doofpot, in strijd met het algemeen belang.
En last but not least: rechter Dudok van Heel had deze zaak niet mogen behandelen in verband met belangenverstrengeling en schending van het recht op een eerlijk proces, art 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens. Mw. rechter mr. R. A. Dudok van Heel staat zelf al op de websites zwartelijstartsen.nl en zwartelijstrechters.org in verband met een eerdere aantoonbaar onrechtmatige uitspraak over de vergoeding van hersteloperaties door zorgverzekeraars voor borstimplantaten.
Wil mw. rechter mr. R. A. Dudok van Heel, net als mw. dr. R. Kappel zelf ook vergeten worden door Google?

Aanvulling: 22 maart 2019 – Google Nederland heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak in deze zaak. Het is te hopen dat de rechter in hoger beroep het belang van 17 miljoen Nederlanders op online informatie over falende zorgverleners zwaarder laat wegen dan de privacy van diezelfde falende zorgverleners.