De klokkenluider van het Huis voor Klokkenluiders

0
1863
Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president

Het zal je gebeuren. Probeer je naar eer en geweten je werk te doen, word je opeens bedankt voor de moeite. Alleen maar omdat je een misstand hebt gemeld. Dit overkomt nu een van de personen die vorig jaar minister Kajsa Ollongren informeerde over misstanden binnen het Huis voor Klokkenluiders. Onbedoeld werd hij zo zelf een klokkenluider en – driemaal raden – het vergaat hem nu zoals het bijna iedere klokkenluider vergaat: niet al te best. Hij mocht zijn spullen pakken en mag geen klokkenluiders spreken. En dat terwijl hij ongeveer de enige was die zich bekommerde om het lot van de ongeveer 25 klokkenluiders waar hij bemoeienis mee had.

Als er één instantie in Nederland is die zou moeten begrijpen wat voor negatieve impact het buitenspel zetten van een klokkenluider heeft op de persoon zelf, zijn omgeving en de maatschappij, dan is dat het Huis voor Klokkenluiders wel. Zou je denken. Maar het huidige bestuur ziet dat anders en neemt willens en wetens het risico dat er psychische en materiële schade ontstaat.

Kennelijk is minister Ollongren (nog) niet bij machte om hier in te grijpen, terwijl er toch genoeg reden is om dat wel te doen. Zowel vanuit menselijk perspectief als vanuit (Europees) juridisch oogpunt. Enfin, hoopvol kijken naar haar collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft ook weinig zin – daar kwamen we gisteren achter. Die laat nu de melders in de WODC-affaire opsporen en vervolgen, terwijl hij eerder toezegde dit niet te zullen doen.

Hoe nu verder? Is het misschien een goed moment om het bestuur van het Huis voor Klokkenluiders hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de eerdergenoemde schade die ze veroorzaken? Er zijn elegantere wegen te bewandelen, maar misschien is dit de enige manier om ze bewust te maken van het leed dat ze teweegbrengen. En de maatschappelijke onrust, ja zelfs de woede.

Want we hopen dat anderen, die overwegen om net zo moedig te zijn als de adviseur die een klokkenluidersmelding deed, boos worden. Boos genoeg om zich niet de mond te laten snoeren door de idiote acties van bestuurders voor wie machtsmisbruik geen vies woord is. Die denken dat ze werken voor het Huis tégen Klokkenluiders. Een pijnlijk misverstand.

Kom op, spreek u uit, treed naar buiten. Alleen dan is er nog hoop voor dit land. En voor helden zoals de klokkenluider van het Huis voor Klokkenluiders.

Naam klokkenluider bekend bij redactie GeenDoofpot.