Doe mee en help ons klokkenluiders te helpen

0
918

Wassenaar – 15 november 2018 vond in Nieuwspoort in Den Haag de presentatie plaats van de stichting GeenDoofpot. Het betreft een nieuw platform voor klokkenluiders. Onder de vele bezoekers waren klokkenluiders, sympathisanten en journalisten (met tv- en radioploegen). GeenDoofpot richt zich op de maatschappij waarin we leven, en in het bijzonder op klokkenluiders. Het uiteindelijke doel is tot een wereldwijde beweging te komen voor een betere en veiligere samenleving.

Initiatiefnemers
Initiatiefnemer is Ben Paulides, die het platform samen met Brian de Mello opzette. Paulides is actief in de politiek en onderzoeksjournalistiek; Brian de Mello is journalist. Inmiddels heeft ook Albert Bockweg zitting in het bestuur genomen. Op dit moment wordt de laatste screening gedaan voor nog twee bestuursleden: twee dames, een criminoloog en een communicatieadviseur.

Paulides en De Mello kwamen elkaar tegen in het vrijwilligerswerk voor een patiëntenvereniging. Ze besloten de krachten te bundelen. Inmiddels wordt GeenDoofpot gesteund door een groeiende groep Nederlanders die slecht tegen onrecht kunnen. In de korte tijd dat het platform bezig is, verrasten de reacties. Wij wisten dat het erg was maar dat het zo erg was …

Ambassadeurs
De volgende bekende Nederlanders steunen als ‘ambassadeur’ GeenDoofpot:

Catherine Keyl – journalist, presentator
Bram Bakker – psychiater
Ben van der Burg – oud-schaatser, columnist
Mikkel Hofstee – directeur Lifeguard, oprichter Amsterdam City Swim
Jörgen Raymann – presentator
Dennis Heijn – schrijver, ondernemer
Sander de Kramer – journalist, schrijver

Klokkenluider
Een klokkenluider is iemand die een ernstige misstand herkent, bij de leiding aan de orde stelt en ziet dat er niets mee gebeurt. De melder wordt vervolgens veelal tegengewerkt om de misstand te herstellen of verder aan te kaarten, en uiteindelijk komt de melder in zo’n groot moreel dilemma terecht dat hij of zij niet anders meer kan dan de publiciteit te zoeken. De typische klokkenluider wordt daarna in diskrediet gebracht, ontslagen, tegengewerkt of op een andere wijze geïntimideerd: de melder wordt vaak ongeloofwaardig gemaakt middels karaktermoord. Organisaties en overheden werken hier vaak in samen, waardoor ook de pers het risico loopt op het verkeerde been te worden gezet. Soms vindt pas na jaren eerherstel plaats, als dat er al ooit komt.

Ons manifest
Wij publiceren verhalen die in de doofpot of de vergetelheid dreigen te geraken. Wij geven klokkenluiders een podium en de steun waar dit kan en nodig is. Wij zullen de instanties op het juiste spoor zetten. Wij informeren en mobiliseren de Nederlandse burger om gezamenlijk een gepast tegengeluid te laten horen aan de leiders van dit land.

Vertrouwen in democratie
De stichting werkt aan het vertrouwen dat de democratie verdient en gaat de waarheid vertellen die voor dat vertrouwen nodig is. Deksels worden door ons van doofpotten gehaald zodat er niet langer kan worden gezwegen.

GeenDoofpot is een podium voor veilig en vrijuit spreken en biedt klokkenluiders het platform dat zij verdienen. We staan hen bij binnen de mogelijkheden die ons ter beschikking staan. Wij beschermen hun reputaties en vechten voor hun goede naam, omdat de offers die zij brengen, onze erkenning verdienen.

Onthult machtsmisbruik
In beginsel hebben wij vertrouwen in instituties, instellingen en bedrijven. Want corruptie en nepotisme zijn nog steeds de uitzondering op de regel. Door de uitzondering te belichten, versterken we echter de regel. Want mensen die met macht zijn toevertrouwd, hebben ons nodig. En wij hen.

Van iedereen
Wij zoeken eerst medestanders, dan pas de massa. Ons burgerjournalistiekcollectief staat open voor iedereen. Met volledige transparantie over het proces dat we doorlopen. En trouw aan de strengste journalistieke normen.

GeenDoofpot spreekt
GeenDoofpot spreekt waar anderen zwijgen. Wij zien een open plek in het huidige medialandschap. Waar gepubliceerd wordt wat anderen niet kunnen, mogen of durven. Op naar de onderste steen, zonder bemoeienis van bovenaf – wij worden u niet aangeboden door sponsors of investeerders.

U kunt u de stichting financieel steunen. Ook kunt u ons helpen met onderzoek, publicaties et cetera.

GeenDoofpot is ook te vinden op sociale media:

Facebook: facebook.com/GeenDoofpotNL
Twitter: @GeenDoofpotNL