Namen van artsen die zijn veroordeeld door de medische tuchtrechter worden gepubliceerd op bigregister.nl. De site is echter vrij onbekend en de namen via Google achterhalen lukt nauwelijks.

Het medisch tuchtcollege kan een arts verschillende maatregelen opleggen: hij of zij kan worden gewaarschuwd, berispt, beboet, geschorst of een beroepsverbod opgelegd krijgen. Straffen zwaarder dan een waarschuwing worden sinds 1 juli 2012 op internet gepubliceerd, zodat iedereen zicht heeft op de kwaliteit van de betreffende zorgverlener. Toch heeft het weinig zin om op namen te googelen. Soms komt via Google de opgelegde maatregel naar boven, maar meestal niet; zo bleek uit een steekproef van GeenDoofpot.

Vera Wagenaar, VWS-woordvoerder van het BIG-register, laat ons weten dat Google veel resultaten niet toont vanwege de techniek die de BIG-website gebruikt. Ze ontkent dat het ministerie opdracht heeft gegeven het register niet te laten indexeren door Google: ‘Er zijn geen tags geplaatst om indexering te voorkomen of te bevorderen.’

Voor het consequent via Google achterhalen van falende artsen ‘moeten we de opdracht krijgen om de website aan te passen’, aldus Wagenaar. Daarbij ziet ze de nodige beren op de weg: ‘Daar zijn kosten aan verbonden. Ook zijn er juridische kanten: we mogen niet in de clinch komen met de Algemene verordening gegevensbescherming – dat moet worden uitgezocht. Het is niet van de ene op de dag te regelen.’

Gaat minister Bruins van Medische Zorg er werk van maken dat registraties van faalartsen zijn te googelen? Pas na herhaaldelijk aandringen en meer dan twee maanden wachten, ontvangt GeenDoofpot zijn ontwijkende reactie: ‘De Nederlandse overheid heeft onder andere als taak om beslissingen die genomen zijn helder te communiceren. In dit geval dient het register hiervoor.’

Afgemeten vervolgt de bewindsman: ‘De overheid heeft geen invloed op het eerste resultaat dat bij Google verschijnt.’ Dit staat haaks op de woorden van Wagenaar: zij wees immers op de mogelijkheid een andere techniek voor de BIG-website te implementeren. Die zou een betere Google-indexatie opleveren, waardoor een arts die in de fout is gegaan in elk geval bij de zoekresultaten verschijnt.

Twee zielen, twee gedachten – niet bepaald een staaltje ‘helder communiceren’ van het ministerie. Gezien Bruins’ reactie valt in elk geval niet te verwachten dat de namen in het register via zoekmachines binnenkort makkelijk te vinden zullen zijn. Maar meer naamsbekendheid genereren voor bigregister.nl zou VWS sieren.