Brussel, 27 september 2019 — Wie als burger een falende overheid ter verantwoording roept, kan in laatste instantie slechts terecht bij de nationale ombudsman. Bij zijn aanstelling in deze functie bleek al dat Reinier van Zutphen niet overloopt van begrip: hij stuurde de veelgeprezen kinderombudsman Marc Dullaert zonder pardon de laan uit.

Het onbegrip van Van Zutphen deed zich ook gelden in de zaak van klokkenluider Edwin Giltay. Op diens verzoek onderzocht de nationale ombudsman een militaire inlichtingenaffaire, nadien beschreven in De doofpotgeneraal. De gepubliceerde bevindingen van de ombudsman werden deels gebaseerd op aantoonbaar vals gebleken informatie van de minister van Defensie.

Ondanks meerdere verzoeken van Giltay, weigert Van Zutphen categorisch zijn rapport in te trekken. Vragen hierover van GeenDoofpot liet hij onbeantwoord. Zijn hooghartige afwijzing is niet bepaald uniek: ook NRC Handelsblad kreeg in het verleden een dergelijke reactie.

Reden voor onze stichting om alle Europarlementariërs aan te schrijven en hen te informeren over het onbetamelijke gedrag van de Nederlandse ombudsman. Spelen dergelijke problemen ook elders in Europa? Zijn er meerdere ombudsinstituten die zo flateren? Is er druk nodig vanuit de EU? GeenDoofpot zoekt het uit.

All MEP letters
Flyer The Cover-up General