[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”150px”][vc_column_text]Gegevens omtrent anbi-status

Doelstelling van Stichting Geen Doofpot

De Stichting Geen Doofpot is een burgerinitiatief, gestart op 19 oktober 2018. Onze doelstelling is tweeledig:

 • We streven ernaar dat misstanden beter zichtbaar worden in de maatschappij.
 • We willen de positie van klokkenluiders versterken.

Het is onze missie om het tij te keren. In de komende jaren zullen wij een onafhankelijk, journalistiek-verantwoord platform bieden aan klokkenluiders. Wij geven hen een stem om doofpotaffaires aan te tonen en zo fraude, corruptie en witteboordencriminaliteit tegen te gaan.

Gelet op de zware omstandigheden waaronder veel klokkenluiders moeten zien te overleven, is de stichting van plan hen psychisch, juridisch, financieel en sociaal te ondersteunen, wanneer dit nodig is voor henzelf maar ook voor het maatschappelijk belang.

Wij zien een Nederland voor ons met op den duur meer sociale transparantie en betrokkenheid, waardoor de democratie wordt versterkt. Dan moet er wel ruimte zijn om misstanden aan de kaak te stellen en bescherming gelden voor degenen die hierin een voortrekkersrol vervullen: de klokkenluiders. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die organisaties en individuen hierin hebben c.q. moeten nemen, vraagt continu om toetsing, transparantie en bewustwording.

Beleid

Stichting Geen Doofpot wil allereerst bewustzijn creëren bij het grote publiek. Veel mensen hebben geen enkele notie van de misstanden die zich soms dichtbij huis afspelen. Misschien zijn ze zelf onderdeel van een misstand, zonder dat ze het in de gaten hebben. Bewustwording speelt daarom een grote rol. Via een crowdfundingactie wordt de massa benaderd om kennis te nemen van de stand van zaken en een bijdrage te leveren aan het rechtzetten van wat scheef is. Dit kan een financiële bijdrage zijn, maar ook een morele, uitgesproken steunbetuiging voor het initiatief.

Naast deze organisatorische en communicatieve aanpak is er een praktische hulpstructuur nodig voor klokkenluiders. Het betreft het kunnen bieden van hulp op de volgende gebieden:

 • Psychologisch: het bieden van geestelijke bijstand, eventueel met inschakeling van een psychiater of andere specialisten op het gebied van PTSS en burn-out.
 • Juridisch: het geven van rechtsbijstandshulp via de daarvoor beschikbare specialisten of het leveren van juridisch advies via notaris of advocaat.
 • Financieel: het verstrekken van leningen en giften om klokkenluiders die volledig aan de grond zitten te helpen overleven. Deze gelden zijn bedoeld voor primaire levensbehoeften (inclusief medische zorg) en het eventueel maken van een maatschappelijke doorstart.
 • Sociaal: het beschikbaar stellen van (vertrouwens)contactpersonen om klokkenluiders uit hun isolement te halen. Daar waar nodig helpen om hun maatschappelijke reputatie te herstellen indien deze door hun onthullende activiteiten is aangetast.

Een initiatief als GeenDoofpot heeft een breed draagvlak nodig; hoe meer mensen meedoen, hoe meer geluid we kunnen maken en des te groter de kans dat er naar ons geluisterd wordt. Dat betekent dat we zo veel mogelijk mensen willen activeren. Dat komt enerzijds tot uitdrukking in woorden (steunbetuigingen, tips voor klokkenluiders, informatie waarmee we misstanden kunnen aanpakken), anderzijds in daden (financiële support, vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken, faciliteiten die we mogen gebruiken).

Via de crowdfundingsactie wordt een stapsgewijze opbouw van middelen beoogd. Allereerst is het noodzakelijk dat wij kunnen investeren in:

 • een praktische organisatie opbouwen met minimale overheadkosten;
 • het gereedmaken van de GeenDoofpot-website (1e fase);
 • de eerste geverifieerde verhalen van klokkenluiders publiceren;
 • de eerste ondersteuning bieden aan klokkenluiders;
 • het uitvoeren van publiciteitscampagnes;
 • een e-magazine ontwikkelen;
 • het eerste print-magazine samenstellen en uitgeven.

Organisatie & bestuur

De Stichting Geen Doofpot, ook bekend als GeenDoofpot en geendoofpot.nl heeft haar zetel in Amersfoort.

Het postadres luidt:
Postbus 8508
De Windturbine 7
3815 KP Amersfoort

Telefoon: 085-8881444 (tijdens kantooruren)

E-mail:

 • Algemeen: info@geendoofpot.nl
 • Meldingen: melding@geendoofpot.nl
 • Pers: pers@geendoofpot.nl
 • Administratie: administratie@geendoofpot.nl

Website: www.geendoofpot.nl

RSIN/Fiscaal nummer: 8592.73.532

KvK-nummer: 72884940

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Brian de Mello (voorzitter/penningmeester/secretaris)
 • Ben Paulides
 • Albert Bockweg

Het bestuur zal uiteindelijk uit vijf personen gaan bestaan. De werving is hiervoor gaande.

Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten worden op aanvraag wel vergoed en tevens is op aanvraag vacatiegeld mogelijk.

Er zijn geen werknemers in dienst. De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]