woensdag, september 30, 2020

Geen Doofpot | Klokkenluider

Niet iedereen mag zich zomaar klokkenluider noemen. Iemand die ‘klikt’ om er zelf alleen maar beter van te worden, vinden wij geen klokkenluider.

GeenDoofpot | Klokkenluider

Niet iedereen is een echte klokkenluider. Iemand die ‘klikt’ om er zelf alleen maar beter van te worden, vinden wij geen klokkenluider. Evenmin beschouwen we een misstandenmelder als klokkenluider als er geen groot maatschappelijk belang op het spel staat.

DOE MEE EN HELP DE KLOKKENLUIDERS

Klokkenluider?
Een klokkenluider is iemand die een ernstige misstand herkent, bij de leiding aan de orde stelt en ziet dat er niets mee gebeurt. De melder wordt vervolgens veelal tegengewerkt om de misstand te herstellen of verder aan te kaarten, en uiteindelijk komt de melder in zo’n groot moreel dilemma terecht dat hij of zij niet anders meer kan dan de publiciteit te zoeken. De typische klokkenluider wordt daarna in diskrediet gebracht, ontslagen, tegengewerkt of op een andere wijze geïntimideerd: de melder wordt vaak ongeloofwaardig gemaakt middels karaktermoord. Organisaties en overheden werken hier vaak in samen, waardoor ook de pers het risico loopt op het verkeerde been te worden gezet. Soms vindt pas na jaren eerherstel plaats, als dat er al ooit komt.

Een klokkenluider is niet een rancuneus persoon die iemand anders een hak wil zetten. Evenmin is hij iemand die een regeling heeft getroffen met een geheimhoudingclausule en toch de publiciteit zoekt. Dit zijn geen klokkenluiders, maar niet-integere personen met een persoonlijk doel.

Bent u een klokkenluider en wilt u een plek op ons podium? Laat het ons weten door een bericht via: melding@geendoofpot.nl

Of zet uw verhaal op papier en stuur het naar:

Stichting GeenDoofpot
Postbus 8508
De Windturbine 7
3815 KP Amersfoort

Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 085-8881444. Een berichtje sturen via Twitter mag ook.

Wilt u een afspraak maken voor een gesprek? Dat kan; anonimiteit wordt gegarandeerd.

DOE MEE EN HELP DE KLOKKENLUIDERS.