Lotte Schram de Jong vs voormalig wethouder Deventer

0
214

Lotte Schram de Jong was directeur van een goedlopend familiebedrijf. Nadat zij de amoureuze avances van de overspelige beroepspoliticus Aa …* afwees, werd zij zakelijk en privé gemangeld met inzet van publieke middelen. Lotte Schram heeft van de kwestie melding gedaan bij de betreffende verantwoordelijken, waaronder de burgemeester Heidema van Deventer en Ank Bijleveld van het CDA. De overspelige Aa … was ondertussen al burgemeester geworden. Andere politici bleven Aa … echter beschermen. Ook frustreren zij de gang naar de ombudsman en inzage in de dossiers bij het Openbaar Ministerie. Hierbij het relaas van Lotte Schram, dat een zorgelijke inkijk geeft in hoe de banencarrousel is verweven met uitvoeringsinstanties. En hoe nepotisme van de elite de burgerrechten van een vrouw, die niet op de avances van de overspelige politicus in wenste te gaan, structureel schendt.

Ik, Lotte Schram de Jong, was directeur van ons familiebedrijf. We hadden een atelier waar mensen met een uitkering werkten, sociale activering. Het bedrijf was in 1976 opgericht door mijn moeder. Het bedrijf ging goed, totdat ik in november 2008 tegen A…a zei dat hij na twee jaar eindelijk moest stoppen met het sturen van 50 sms´jes per dag. Hij was een maand voordat we elkaar ontmoetten getrouwd.

Vanaf dat moment ging alles fout met mijn bedrijf, vooral toen hij in 2009 wethouder werd in Deventer. We konden niets meer goed doen bij de gemeente. Al onze plannen werden afgekeurd en werden op allerlei manieren tegengewerkt. We waren afhankelijk van de gemeente omdat we ook een kinderdagverblijf waren begonnen. De gemeente moest er op toezien of we aan de regels voldeden en de toeslagen van de belasting voor kinderopvangtoeslag liepen via de gemeente omdat de gemeente de financiën voor de ouders regelde. De pesterijen gingen door nadat Aa… burgemeester in een andere gemeente was geworden. De ambtenaren zijn daarna gewoonweg op dezelfde manier doorgegaan. Ik had een slechte naam bij de ambtenaren en de ambtenaren hebben nooit stil gestaan bij de vraag waarom Aa… had verteld dat ik niet capabel zou zijn om een bedrijf te leiden.

In 2011 heb ik een melding bij de burgemeester van Deventer, Heidema gedaan dat Aa… mij twee jaar lang lastig had gevallen met sms’jes en dat de gemeente mij onterecht behandelde sinds het moment dat hij wethouder was. Burgemeester Heidema heeft er voor gekozen niets met die melding te doen. Later zei hij tegen o.a. de ombudsvrouw van Deventer, dat hij zou moeten opstappen als uitkomt dat hij geen actie heeft ondernomen. Later liet hij excuses aanbieden namens de gemeente Deventer terwijl hij zelf meeluisterde achter het raam van de kamer om vervolgens te ontkennen dat er excuses waren aangeboden. Hij bood mij nog wel 3 maandsalarissen aan maar dat vond ik een fooi voor het door hun toedoen verliezen van een bedrijf wat 40 jaar had bestaan. Later zei hij dat de gevolgen van stalking een bedrijfsrisico is.

In 2012 nam de politie contact me op. AA… was ongeschikt als burgemeester. Hij had nooit burgemeester mogen worden en moest zo snel mogelijk weg. Maar Ank Bijleveld wilde dat hij aanbleef, ongeacht wat hij gedaan had. Zijn vrouw is een vriendin van haar, die zat in het bestuur van CDAV. De politie vroeg mij een melding van stalking te doen, zodat de hoofd ovj een onderzoek kon starten. AA …had meer fout gedaan maar niemand durfde met de politie te praten. Ik kreeg politiebescherming en slachtofferhulp en Aa…. zou vanaf dat moment ook door de politie in de gaten gehouden worden. Omdat hij burgemeester was moest het onderzoek heel omzichtig gedaan worden. Het OM heeft ook onderzoek bij de gemeente Deventer laten uitvoeren en heeft ook bekeken hoe de gemeente mij behandeld heeft. Zowel slachtofferhulp als de politie zeiden dat de gemeente bezig was opzettelijk mijn bedrijf kapot te maken. Ik dacht dat de gemeente wel zou stoppen aangezien A a… inmiddels vertrokken was maar dat bleek niet het geval. In 2015 heb ik mijn bedrijf failliet laten gaan. A a… is overigens inmiddels ook, om een andere affaire, opgestapt als burgemeester.

Vlak daarvoor heb ik een gesprek met de wethouder gehad. Die heeft zijn excuses aangeboden voor het gedrag van de gemeente Deventer. Hij zei dat als uitkwam wat Deventer gedaan heeft, de burgemeester, wethouder en alle leidinggevende ambtenaren op moesten stappen. We hebben nieuwe afspraken over de samenwerking gemaakt maar een paar dagen later werden alle afspraken ontkend en ook de aanwezigheid van een notulist werd ontkend. In september 2015 werd ik weer door de rijkrecherche gebeld. De rijksrecherche wilde dat AA… opstapte maar Bijleveld, wilde dat hij aanbleef, ondanks dat hij geld gestolen had.  De rijksrecherche heeft in twee weken een onderzoek gedaan en een week nadat ik met de rijksrecherche gesproken had, is hij zelf opgestapt. Bijleveld zei dat ze er niet van op de hoogte was dat hij geld gestolen had en dat de rijksrecherche daarom een onderzoek gestart was.

Aa… laat mij nu met rust sinds hij verhuisd is uit Deventer, dus dat hoofdstuk is afgesloten maar de gevolgen die veroorzaakt zijn door de gemeente zijn veel groter en gaan veel dieper. Ik ben mijn bedrijf, geld, huis enz. kwijtgeraakt, door wat de gemeente gedaan heeft. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. Ze waren niet verplicht om mee te werken.

Ik zit in de situatie dat mijn leven totaal veranderd is, omdat ik niet wilde dat A. me 50 sms’jes per dag stuurde. Ik ben 14 keer verhuisd vanwege die stalking, ik kan geen baan meer vinden enz. Ik ben gaan nadenken over hoe ik de zaak zou moeten oplossen, wie zou de zaak los kunnen trekken; dan kom je er dus achter dat er voor dit soort gevallen niets geregeld is en niemand zich er mee wil bemoeien. Als een wethouder de wet overtreedt moet je een klacht indienen bij de burgemeester, dat heb ik gedaan:

De burgemeester heeft besloten niets met mijn klacht te doen, terwijl hij volgens de regels een onderzoek had moeten instellen. Er wordt in de protocollen vanuit gegaan dat hij ook actie onderneemt. Er is niets geregeld voor de situatie dat de burgemeester niets doet. Dan kan de cvdk nog bemiddelen met een conflict met de gemeente, maar de cvdk was Ank Bijleveld en nu is het Heidema, dus de burgemeester die besloot mijn melding naast zich neer te leggen. Bijleveld vond dat de burgemeester best mocht stelen enz. dus die wilde niet bemiddelen.

Dan kun je naar de nationale ombudsman, maar die kan alleen maar bemiddelen als de gemeente daarmee instemt. En dat doet Deventer niet. De ombudsman vindt het een politieke zaak en verwijst me naar het ministerie van BZK. Het ministerie van BZK zegt dat ze geen invloed heeft op de benoeming van een burgemeester of cvdk. Zij zeggen niets te kunnen doen en verwijst me naar de ombudsman. Dan is er nog de politiek. D66, CU, CDA en PvdA zijn erbij betrokken. De partijbesturen stellen zich op het standpunt dat stalking een prive-zaak is en zijn niet bereid om hun bestuurders aan te spreken op hun gedrag.

De pers is een volgende optie. Maar dat is ook weer doodlopend. De Stentor zegt dat ze niets mogen publiceren zonder toestemming van het CDA in Overijssel. En die geeft hier dus geen toestemming voor. Andere kranten vragen om een afschrift van mijn verklaringen aan de rijksrecherche. Het OM wil geen afschrift geven in verband met de privacy van de dader.

Dus het hele verhaal is bekend bij het OM, maar door de manier waarop het ingericht is, is Ank Bijleveld wel op de hoogte van de situatie maar die blijft achter de dader staan, omdat zijn vrouw een vriendin van haar is. De gemeente kan dus doen en laten wat ze wil, want ze weet dat ik de papieren van het OM niet krijg en de notulen van de gesprekken en mijn melding bij Heidema zijn verdwenen. Zo loop je als burger dus vast in het systeem. Niemand heeft mij ooit gezegd dat je als vrouw niet tegen een getrouwde man mag zeggen dat hij je geen 50 sms’jes per dag mag sturen.

Disclaimer

GeenDoofpot geeft op dit platform ook de mogelijkheden dat gedupeerden hun verhaal kunnen publiceren.

*naam en dossierstukken bekend bij GeenDoofpot