donderdag, juni 20, 2019

Geen Doofpot | Manifest

Ja, we zijn wereldverbeteraars en we beginnen in Nederland. In ons manifest staat wat de kern van GeenDoofpot is. Dit is ons ‘credo’ en waarom niet dat van iedereen die geen doofpotten meer wil?

Wij zijn GeenDoofpot

Wij gaan werken aan het vertrouwen dat de democratie verdient. De waarheid vertellen die voor dat vertrouwen nodig is. En de doofpotten doorbreken die ons het zwijgen opleggen.

GeenDoofpot is podium voor veilig en vrijuit spreken

Wij bieden klokkenluiders het platform dat zij verdienen.
En de persoonlijke en juridische bijstand die zij nodig hebben.
We beschermen hun reputaties en vechten voor hun goede naam.
Want de offers die zij brengen, verdienen onze erkenning.

GeenDoofpot onthult machtsmisbruik

Wij hebben vertrouwen in instituties, instellingen en bedrijven.
Want corruptie en nepotisme zijn nog steeds de uitzondering op de regel.
Door de uitzondering te belichten, versterken we de regel.
Want mensen die met macht zijn toevertrouwd, hebben ons nodig. En wij hen.

GeenDoofpot is van iedereen

Wij zoeken eerst medestanders, dan pas de massa.
Ons burgerjournalistiek collectief staat open voor iedereen.
Met volledige transparantie over het proces dat we doorlopen.
En trouw aan de strengste journalistieke normen.

DOE MEE MET DE CROWDFUNDING

GeenDoofpot spreekt waar anderen zwijgen

Wij zien een open plek in het huidige medialandschap.
Waar gepubliceerd wordt wat anderen niet kunnen, mogen of durven. Op naar de onderste steen, zonder bemoeienis van bovenaf.

Wij worden u niet aangeboden door sponsors of investeerders.

GeenDoofpot
doorbreekt het zwijgen