zaterdag, februari 23, 2019

Geen Doofpot | Nieuws

Niet iedereen mag zich zomaar klokkenluider noemen. Iemand die ‘klikt’ om er zelf alleen maar beter van te worden, vinden wij geen klokkenluider.

Nieuws & Ontwikkelingen

Open brief aan Zijne Excellentie minister Grapperhaus

Hooggeachte heer Grapperhaus,

Het ongemoeid laten van fraude tast het rechtsgevoel van de burger aan en ondermijnt uiteindelijk het functioneren van ons democratisch bestel. Het is een kernfunctie van de pers om misstanden, inclusief fraude, aan de orde te stellen. Klokkenluiders zijn een wezenlijk onderdeel in het bekend worden van dergelijke misstanden. Conform de EU-richtlijn en de voorafgaande resolutie van de Raad van Europa verdienen klokkenluiders bescherming. En ook de journalistiek verdient bescherming om haar wezenlijke taken uit te kunnen voeren.

Lees verder

Een tsunami van meldingen door klokkenluiders bij stichting Geen Doofpot

Dat klokkenluiders een groot probleem hebben wisten de initiatiefnemers van Geen Doofpot al lang. Dat was ook de reden om met het platform te starten. Wat de initiatiefnemers niet wisten, is dat “het probleem klokkenluiders” zo groot is. Geen Doofpot is geconfronteerd met een tsunami van klokkenluideraffaires.

Inmiddels gaat de teller van het aantal gemelde zaken gestaag richting de 70. Ons kernteam heeft daarom

Lees verder

Geef geld aan klokkenluiders!

Klokkenluiders hebben het zwaar en durven zelden met hun verhaal naar buiten te komen. GeenDoofpot gaat klokkenluiders die misstanden, fraude, vriendjespolitiek en corruptie aankaarten ondersteunen. De tijd van machteloos toekijken is wat hen betreft voorbij.

Bron: PowNed


LUIS

Deze column heet luis van ‘luis in de pels’, dat betekent: iemand die kritisch volgt. Alleen maar omdat het woord klokkenluider, dat ik eigenlijk had willen gebruiken, niet boven dit stukje past.

Lees verder

Doe Mee En Help Ons Klokkenluiders Te Helpen

Wassenaar – Donderdag 15-11-2018 vond in Nieuwspoort in Den Haag de presentatie plaats van de stichting Geen Doofpot. Een nieuw platform voor klokkenluiders. Onder de vele bezoekers waren klokkenluiders, sympathisanten, journalisten en TV- en radioploegen. Op de website (www.geendoofpot.nl) staat te lezen dat Geen Doofpot over de maatschappij gaat waarin we leven. Het gaat over klokkenluiders in het bijzonder. Maar het uiteindelijke doel is om tot een wereldwijde beweging te komen voor een betere en veiligere samenleving.

Lees verder

DOE MEE EN HELP DE KLOKKENLUIDERS.