[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”150px”][vc_column_text]Privacyverklaring

De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. In deze Privacyverklaring geven wij je meer informatie over de wijze waarop wij daar invulling aan geven.

 De Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 5-11-2018.

Wat zijn persoonsgegevens en welke verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn kort gezegd gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. SGD verzamelt persoonsgegevens zoals adres, geboortedatum, emailadres, IP-adres en bankrekeninggegevens. Dit zijn met name gegevens die je zelf bij ons opgeeft.

Daarnaast kunnen we gegevens van jouw verwerken die wij hebben verkregen van derden, zoals:

Gegevens over ondernemingen en hun vertegenwoordigers via de Kamer van Koophandel, of

Gegevens uit publieke, openbare bronnen zoals BKR, faillissementsregisters, kranten, internet en sociale media.

Van wie verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

SGD verwerkt persoonsgegevens van contacten waarmee wij samenwerken, in het verleden, heden of in de toekomst. Het gaat dan om:

(Potentiële) donateurs en supporters, privé of zakelijk

(Potentiële) klokkenluiders

Bezoekers van onze website

Contactpersonen van zakelijke partners

Cookies op website

Met behulp van cookies bewaren we bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website automatisch aangeboden worden aan je browser. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. De hiermee verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze websites.

Wettelijke grondslagen SGD

SGD mag jouw gegevens alleen verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is. Wij verwerken jouw gegevens op basis van tenminste een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt
 • Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Als wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, zoals om te verifiëren of derden die worden ingehuurd voor het helpen uitvoeren van onze hoofdactiviteit aan de integriteitseis voldoen
 • Als je expliciete toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken.

Voor welke doeleinden verwerkt SGD jouw gegevens?

Op dit moment verwerkt SGD jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de donaties die worden gedaan te kunnen verwerken
 • Om risico’s te verkleinen, door bijvoorbeeld te verifiëren of de gegevens van derden die hun diensten aanbieden kloppen en of door de bevoegde personen wordt gehandeld
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het identificeren van zakelijke relaties
 • Om marketingactiviteiten uit te voeren, met name om geïnteresseerden op de hoogte te houden door middel van nieuwsbrieven
 • Om onze dienstverlening te verbeteren en te innoveren.

Het verstekken van jouw gegevens aan andere partijen

Gegevens van klokkenluiders worden niet aan derden verstrekt. Het is mogelijk dat wij gegevens moeten verstrekken aan toezichthouders of andere (overheids-)instanties. In dat geval zal alleen hieraan worden meegewerkt indien het belang van de klokkenluider niet geschaad wordt.

SGD geeft jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden niet door en verkoopt deze niet aan derden zonder je toestemming.

Als wij gebruik maken van dienstverleners

In het kader van onze dienstverlening kan het zijn dat wij jouw gegevens delen met andere partijen. Hierbij kun je denken aan andere dienstverleners (bijvoorbeeld IT-leveranciers of betalingsproviders). Met deze partijen sluiten wij overeenkomsten in lijn met de wettelijke bepalingen. Daarin leggen wij de afspraken vast specifiek over de verwerking van de gegevens die zij verkrijgen. Denk aan beveiliging, maar ook dat deze partijen de gegevens niet voor eigen doelen mogen verwerken.

Jouw gegevens binnen of buiten de Europese Unie

In beginsel houden wij jouw gegevens binnen de EU. Het is echter mogelijk dat in het kader van de dienstverlening jouw gegevens buiten de EU worden verwerkt als een van onze dienstverleners zich daar bevindt. Als dit gebeurt dan doen wij dit in lijn met de strenge regels die hiervoor gelden. Wij zullen ervoor zorgen dat er een overeenkomst is met de andere partij die in lijn is met de op dat moment door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden.

Op welke wijze beschermt SGD jouw persoonlijke gegevens?

SGD neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Inzage, verbetering en verwijdering van jouw gegevens

 • Aanpassing profielgegevens

De meeste gegevens die we van je hebben zijn zichtbaar in je donateursprofiel op ons crowdfundingplatform, tenzij je aangeeft anoniem te willen doneren. Hier heb je ook de mogelijkheid om gegevens, met uitzondering van je bankrekeninggegevens, aan te passen of te verwijderen.

 • Aanpassing overige gegevens

Wanneer je inzage wilt in de gegevens die SGD verder over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kun je per e-mail contact opnemen met SGD via info@geendoofpot.nl.

SGD zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent je verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

 • Recht om vergeten te worden

In geval van verzoek om vergetelheid, controleren wij eerst welke gegevens noodzakelijk zijn voor ons om de verdere dienstverlening te kunnen garanderen of noodzakelijk omdat wij jouw gegevens op basis van een wettelijke verplichting verwerken. Alleen de gegevens die niet noodzakelijk zijn kunnen verwijderd worden.

 • Data-Portabiliteit

Wil je de gegevens hebben die je aan ons hebt gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan? Dat kan, maar alleen als we je gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten. Dit heet data-portabiliteit.

Heb je naar aanleiding van de hiervoor beschreven rechten nog vragen of overige verzoeken, dan kun je per e-mail contact opnemen met SGD via info@geendoofpot.nl. Wij zullen binnen 30 dagen jouw verzoek verwerken.

Niet tevreden?

Als je niet tevreden bent over de verwerking van jouw gegevens of over de informatie die je hierover hebt gekregen, dan kun je ons dat laten weten via hierna genoemd mailadres: info@geendoofpot.nl.

Als je dan nog niet tevreden bent met de afhandeling van jouw klacht, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Je vindt deze in de link Privacybeleid onderaan op onze website.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]