Voortgang Huis voor Klokkenluiders

0
1410

Samen met Transparency International en de Expertgroep Klokkenluiders heeft stichting Geen Doofpot een brief gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Deze brief is op 1 april verspreid, voorafgaand aan de besloten zitting van 3 april van de commissie met de voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders (HvK). Wij vinden het van belang dat de Kamerleden goed geïnformeerd zijn over de werkelijke situatie binnen het HvK en met name over de juistheid van de meldingen inzake misstanden aldaar. Wij hopen dat de Kamerleden deze meldingen serieus nemen. We verwachten dat ze niet zullen accepteren dat het fiasco dat zich rond het HvK afspeelt, wordt afgedaan als niet-relevant en wordt afgekocht met wat extra budget om nog meer niet-presterende ambtenaren met paarse-krokodillenmentaliteit te parkeren in het HvK.

Algemeen Dagblad publiceerde vandaag een artikel met de veelzeggende titel: ‘HvK kostte 9 miljoen en loste nul zaken op’.

GeenDoofpot stelt: had ons tien procent van het verspilde geld gegeven, dan hadden we 90 zaken opgelost …

ad.nl/binnenland/huis-voor-klokkenlui-ders-kostte-negen-miljoen-en-loste-nul-zaken-op/

Brief-Huis-voor-Klokkenluiders-vaste-commissie-voor-Binnenlandse-Zaken